Samtykke til opptak: “Waterhouse – en podcast fra Rebel”

Vi ber deg samtykke til at opptaket vi har avtalt kan brukes i “Waterhouse – en podcast fra Rebel”, vi lagrer navnet ditt, at du har krysset av for samtykke og datoen slik at vi har oversikt. Angir du arbeidsgiver og tittel lagrer vi det også. Informasjonen brukes selvsagt ikke til noe annet.

Når du har samtykket får du en kvittering inkl en beskrivelse av hvordan vi gjør opptaket og for strukturen i episoden.

Om du allerede har samtykket finner du informasjon om hvordan vi gjør opptak her og den generelle malen for episoden her.