Waterhouse – en podcast fra Rebel

Sammen med Rebel lanserer jeg podcasten “Waterhouse – en podcast fra Rebel” nå i mai 2020. Her vil jeg invitere lyttere med på dypdykk og avstikkere i teknologiens vidunderlige og forunderlige verden, i samtale med kloke gjester. Kongstanken er å nå ut til mange – uansett kunnskapsnivå – som er nysgjerrig på teknologiens rolle i samfunnet vi lever i.


Vårt utgangspunkt er at teknologi, teknologipolitikk og teknologer i stadig økende grad er premissgivere for alt vi gjør og hvordan vi organiserer samfunnet. Derfor trengs det vilje til å dele kunnskap og data og evne til å tilegne seg kunnskapen og dataene som deles. 

Vi mener budskapet om teknologi og refleksjon om konsekvenser av teknologibruk er viktig også utenfor teknologimiljøene. Vi ønsker at teknologi og teknologibruk skal ha verdi for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet og vil utfordre våre gjester til å reflektere over hvordan de bidrar og kan bidra til det. Derfor podcast, derfor live podcast og derfor debatter som blir til podcast.

Vi skal lete etter de store sammenhengene, stille spørsmål rundt de oppleste sannhetene og kjele med de deilig nerdete spissfindighetene. Kongstanken er å nå ut til mange – uansett kunnskapsnivå – som er nysgjerrig på teknologiens rolle i samfunnet vi lever i.

Vi ønsker å gi innblikk i pågående prosjekter og planer, hvordan teknologi utvikles, hva teknologene tenker og frykter, høre om hvordan teknologi anvendes og vi ønsker at våre gjester skal forteller om drømmer, om visjoner og skape ringer i vannet. 

Vi  ønsker å ta opp temaer som  kan være alt fra den minste funksjonen i et dataprogram til hvordan samfunnet og politikken er i endring på grunn av vår bruk av teknologi. Det kan være noe å være stolt over, noe som er aktuelt i nyhetene, noe fra historien, noe noen brenner for som påvirker eller noe som helt enkelt er så fascinerende at vi må snakke om det.

Vi håper å gjøre samtaler om og innsikt i teknologi tilgjengelig for alle og bidra til at refleksjon og diskusjon om konsekvenser av teknologibruk er selvsagt for alle enten de er teknologer, statsvitere, nerder eller en miks av teknologioptimister og -realister som vi er.

Forslag?