Allmennkringkastingen gjør jobben, oppslag på resepsjonen så vi skal skjønne hvorfor det er flaggdag…

Allmennkringkastingen gjør jobben, oppslag på resepsjonen så vi skal skjønne hvorfor det er flaggdag...
Posted by Instagrate to WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *