"det er mange måter å lese DN på", men det er 25% forskjell i mva… #itpol #luddisme

"det er mange måter å lese DN på", men det er 25% forskjell i mva... #itpol #luddisme
Posted by Instagrate to WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *