invandret

jeg har (blitt) innvandret til Norge & håper virkelig jeg er med på å påvirke & endre Norsk kultur & de som var her fra før…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *