Det er vinter og ikke minst mørkt, skikkelig mørkt og på skolen har vi ikke utelys…

Dette er gangveien til og fra skolen og idrettshallen vår, den brukes av alle barna på skolen hver dag. Den brukes også av mange barn som skal til og fra treninger og øvinger i både hallen og skolen 7 dager i uka. De fleste som bruker tbanen eller skal på senteret og kjøpe kveldsmat går også her. Så sånn ca veldig mange mennesker fra førsteklasse og opp til skikkelig gamle pensjonister har flystripa (deler av skolegården heter det) som, en nå veldig mørklagt, gangvei til og fra hva det måtte være hver dag.

mørkt kl 16.20 i dag

mørkt kl 16.20 i dag

mørkt mørkt ca 17.15 i dag

mørkt mørkt ca 17.15 i dag

Sånn gangvei har vi hatt i 6 – 7* uker nå. 122 år etter at det første elektriske gatelyset ble slått på i Hammerfest som den første byen i Norge. Oslo var til og med den første europeiske hovedstaden i som fikk på plass elektriske gatelys way back i 1929. Siden da har nok gatelys blitt noe mer avanserte, men så avanserte at vi ikke klarer å slå dem på lenger? Eller er det bare skolen vår som har så avanserte gatelys** at de ikke lar seg slå på…?

Uansett er det Undervisningsbygg Oslo KF som har ansvaret*** for mørket. Det “er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo“. Det driver bla med: “Utvikling, drift, vedlikehold og rehabilitering av eiendomsmassen“.

Undervisningsbygg Oslo KF har ikke bare visjonen “Et skolebygg å være stolt av!“. Som en hver etat med selvrespekt er det kjerneverdier også; “Profesjonell, nytenkende, modig og redelig.“. Modig betyr visstnok: “at man tør å aksjonere på manglende sikkerhet, tør å feile og innrømme sin begrensning.” så da regner jeg med at vi får noe lys i løpet av morgendagen, eller…?

Jeg vet ikke hvilket eller hvilke firmaer som på oppdrag fra Undervisningsbygg Oslo KF ikke har klart å fikse feilen i lysanlegget på skolen. Det vet kanskje ledergruppen? De har i hverfall en Eiendomsdirektør, Avdelingsdirektør innkjøp, kontrakt og juridiske forhold og en Økonomidirektør. Minst en (helst bare 1, men det er ikke så lett å gjette fra utsiden hvem det er) av dem burde ha ansvar for vedlikehold og oppfølging av eiendommene og installasjonene, innkjøp av drift og vedlikeholdstjenester og at kommunen ikke betaler for noe så enkelt som lys som ikke lyser?

Uansett hva som er problemet, hvem som har ansvaret og hvem som jobber med lyset eller mørket eller hva de nå driver med er resultatet at:

  1. etter flere uker med forsøk på å fikse noe så enkelt som lys er det fremdeles mørkt.
  2. det er tydeligvis ikke viktig nok at barn (og voksne) som går gjennom skolegården daglig til og fra skole, AKS, aktiviteter i idrettshallen, tbanen osv. går i stummende mørke til at dette blir prioritert høyt nok til å bli fikset.

Klikk gjerne her for å sende mail til Undervisningsbygg Oslo KF og minn etaten om at den jobber for oss og at hvis den skal leve opp til både visjonen og kjerneverdiene den har må dette fikses nå. Ikke noe “vi jobber med det”… “vi jobber med det” kan fort være byrokratisk for “vi jobber med det, men det betyr ikke nødvendigvis at vi har samme fokus på ferdigstillelse som du har”.

Hvis du er skikkelig lei av det er helt mørkt og at Undervisningsbygg Oslo KF ikke har fått på lyset kan du klikke her for å sende en mail til alle direktørene i ledergruppa som basert på direktørtitlene ser ut som de kan ha litt eierskap til slike problemer.

Jeg tror Undervisningsbygg Oslo KF mener alvor med sin visjon om “Et skolebygg å være stolt av!” og håper virkelig at lyset kommer på snart, kanskje allerede i morgen?

Jeg (og sikkert mange andre) kommer til bli veldig takknemlig og sende en happy thought (som Peter Pan visstnok pleide å tenke) til Fredrik Selmers vei hvor Undervisningsbygg Oslo KF**** holder til, hvis dette lyset kommer på…

 

———-

* En dyktig saksbehandler vil sikkert (med et slags rette) hevde at det er viktig når mørket begynte, jeg synes ikke det er så viktig, det har vart lenge og det er sånn ca helt mørkt.

** En dyktig saksbehandler vil sikkert (med et slags rette) hevde at det ikke er gatelys vi har på skolen, jeg synes ikke det er så viktig om det heter gatelys, utelys eller kanskje til og med skolegårdlys. Det er helt mørkt fordi vi ikke har lys!

*** Om noen skulle være i tvil er det altså Undervisningsbygg Oslo KF som har ansvaret for å reparere mørket så det blir lyst.

**** Nå har jeg skrevet Undervisningsbygg Oslo KF så mange ganger her, regner med at alle som har lest helt ned hit kommer til å huske hvem som ikke har prioritert å fikse lyset enda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *