Kulturnytt varmer opp til internett sak med å forklare hvorfor nynorsk er viktig…

Kulturnytt varmer opp til internett sak med å forklare hvorfor nynorsk er viktig...
Posted by Instagrate to WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *