Høyres seminar om ny teknologi og bekjempelse av overgrep mot barn

Tittelen på seminaret er en deilig øvelse i å unngå å nevne dld, selve seminaret ble nok ikke like “ny skapende”…

I kortest mulig form kan seminaret oppsummers med at det ikke kom frem noe særlig nytt og at det gjennomgående trekket med debatten i dag var det gamle vanlige. De som er for direktivet mener det er et problem når noen vil diskutere de prinsipielle spørsmålene, (manglende) proporsjonalitet i direktivet og den konteksten det inngår i.

Det ligger en slags logg i Coverit Live her: http://www.hoyre.no/artikler/2010/2/1265979166.41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *